JÖRGEN VAN DE LANGKRUIS, trainer/coach
Zelfsturing, gedrag, samenhang: sleutels tot persoonlijke groei
Thema's, visie, stijl

Mijn naam is Jörgen van de Langkruis, gediplomeerd Trainer/Coach op de gebieden persoonlijke effectiviteit, communicatieve vaardigheden en team coaching.

THEMA´S
Ik werk aan thema´s als loopbaanontwikkeling, communicatieprocessen in teams, persoonlijke ontwikkeling, creatief denken en zingeving. Ik let daarbij vooral op activiteiten waar iemand energie van krijgt en op de effecten van (verborgen) overtuigingen.

VISIE
Ik denk dat iemand altijd samenhangt met de wereld om zich heen: je gedrag en omgeving beïnvloeden elkaar continu. Daarom bestaat persoonlijke groei voor mij uit twee dingen: een groei in het inzicht in deze samenhang en in het vermogen dit effectief om te zetten in gedrag. Zo ontstaat er meer controle en betekenis in je leven.
Tijdens het trainen en coachen ligt in ieder geval ook hier focus op.

STIJL
Men ziet mij over het algemeen als een creatieve, onderzoekende trainer/coach die een nieuwe kijk biedt op uitdagende, of soms ook uitzichtloos lijkende situaties. Ik onderzoek daarbij graag waar iemand het lef en de kracht vandaan kan halen om zelf ook die nieuwe kijk te durven ontdekken. Bij het coachen hanteer ik de gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, NOBCO.